gölge fiyat

Kullanım örnekleri

gölge fiyat
shadow price
icon arrow

shadow

Part Of Speech: noun


Definition: A dark image projected onto a surface where light (or other radiation) is blocked by the shade of an object.

Example: My shadow lengthened as the sun began to set.


Definition: Relative darkness, especially as caused by the interruption of light; gloom, obscurity.

Example: I immediately jumped into shadow as I saw them approach.


Definition: A area protected by an obstacle (likened to an object blocking out sunlight).

Example: The mountains block the passage of rain-producing weather systems and cast a "shadow" of dryness behind them.


Definition: A reflected image, as in a mirror or in water.


Definition: That which looms as though a shadow.

Example: I don't have a shadow of doubt in my mind that my plan will succeed. The shadow of fear of my being outed always affects how I live my life. I lived in her shadow my whole life.


Definition: A small degree; a shade.

Example: He did not give even a shadow of respect to the professor.


Definition: An imperfect and faint representation.

Example: He came back from war the shadow of a man.


Definition: (police) A trainee, assigned to work with an experienced officer.


Definition: One who secretly or furtively follows another.

Example: The constable was promoted to working as a shadow for the Royals.


Definition: An inseparable companion.


Definition: A drop shadow effect applied to lettering in word processors etc.


Definition: An influence, especially a pervasive or a negative one.


Definition: A spirit; a ghost; a shade.


Definition: (Latinism) An uninvited guest accompanying one who was invited.


Definition: In Jungian psychology, an unconscious aspect of the personality.

icon arrow

shadow

Part Of Speech: verb


Definition: To shade, cloud or darken.

Example: The artist chose to shadow this corner of the painting.


Definition: To block light or radio transmission from.

Example: Looks like that cloud's going to shadow us.


Definition: To secretly or discreetly track or follow another, to keep under surveillance.


Definition: To represent faintly and imperfectly.


Definition: To hide; to conceal.


Definition: To accompany (a professional) during the working day, so as to learn about an occupation one intends to take up.


Definition: To make (an identifier, usually a variable) inaccessible by declaring another of the same name within the scope of the first.


Definition: To apply the shadowing process to (the contents of ROM).

icon arrow

shadow

Part Of Speech: adjective


Definition: Unofficial, informal, unauthorized, but acting as though it were.

Example: The human resources department has a shadow information technology group without headquarters knowledge.


Definition: Having power or influence, but not widely known or recognized.

Example: The director has been giving shadow leadership to the other group's project to ensure its success.


Definition: Acting in a leadership role before being formally recognized.

Example: The insurgents’ shadow government is being crippled by the federal military strikes.


Definition: Part of, or related to, the opposition in government.

icon arrow

price

Phonetic: "/pɹaɪs/"

Part Of Speech: noun


Definition: The cost required to gain possession of something.


Definition: The cost of an action or deed.

Example: I paid a high price for my folly.


Definition: Value; estimation; excellence; worth.

icon arrow

price

Phonetic: "/pɹaɪs/"

Part Of Speech: verb


Definition: To determine the monetary value of (an item); to put a price on.


Definition: To pay the price of; to make reparation for.


Definition: To set a price on; to value; to prize.


Definition: To ask the price of.

Example: to price eggs

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.