iyilik yapan iyilik bulur

Kullanım örnekleri

iyilik yapan iyilik bulur
he who earnestly seeks good finds favor
icon arrow

he

Part Of Speech: noun


Definition: The game of tag, or it, in which the player attempting to catch the others is called "he".


Definition: The player attempting to catch the others in this game.


Definition: A male.

Example: Is your cat a he or a she?

icon arrow

he

Part Of Speech: pronoun


Definition: (personal) A male person or animal already known or implied.


Definition: (personal, sometimes proscribed, see usage notes) A person whose gender is unknown or irrelevant.

Example: The rulebook clearly states that "if any student is caught cheating, he will be expelled", and you were caught cheating, were you not, Anna?


Definition: (personal) An animal whose gender is unknown.


Definition: A genderless object regarded as masculine, such as certain stars (e.g. Sun, Mercury, Mars, Jupiter) or certain ships.

icon arrow

who

Phonetic: "/huː/"

Part Of Speech: noun


Definition: A person under discussion; a question of which person.

icon arrow

who

Phonetic: "/huː/"

Part Of Speech: pronoun


Definition: (interrogative) What person or people; which person or people; asks for the identity of someone. (used in a direct or indirect question)

Example: I don't know who it is. (indirect question)


Definition: (interrogative) What is one's position; asks whether someone deserves to say or do something.

Example: I don't like what you did, but who am I to criticize you? I've done worse.


Definition: (relative) The person or people that.


Definition: (relative) Whoever, he who, they who.

Example: It was a nice man who helped us.

icon arrow

earnestly

Phonetic: "/ˈɜːnɪstli/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In an earnest manner; being very sincere; putting forth genuine effort.

icon arrow

seeks

Phonetic: "/siːks/"

Part Of Speech: verb


Definition: To try to find; to look for; to search for.

Example: I seek wisdom.


Definition: To ask for; to solicit; to beseech.

Example: I seek forgiveness through prayer.


Definition: To try to acquire or gain; to strive after; to aim at.

Example: I sought my fortune on the goldfields.


Definition: To go, move, travel (in a given direction).


Definition: To try to reach or come to; to go to; to resort to.

Example: When the alarm went off I sought the exit in a panic.


Definition: To attempt, endeavour, try

Example: Our company does not seek to limit its employees from using the internet or engaging in social networking.


Definition: To navigate through a stream.

icon arrow

good

Phonetic: "/ɡʊ(d)/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of people)


Definition: (of capabilities)


Definition: (properties and qualities)


Definition: (when with and) Very, extremely. See good and.

Example: The soup is good and hot.


Definition: Holy (especially when capitalized) .

Example: Good Friday


Definition: (of quantities)

icon arrow

good

Phonetic: "/ɡʊ(d)/"

Part Of Speech: interjection


Definition: That is good; an elliptical exclamation of satisfaction or commendation.

Example: Good! I can leave now.

icon arrow

finds

Phonetic: "/faɪndz/"

Part Of Speech: noun


Definition: Anything that is found (usually valuable), as objects on an archeological site or a person with talent.


Definition: The act of finding.

icon arrow

finds

Phonetic: "/faɪndz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To encounter or discover by accident; to happen upon.


Definition: To encounter or discover something being searched for; to locate.

Example: I found my car keys. They were under the couch.


Definition: (ditransitive) To discover by study or experiment direct to an object or end.

Example: Water is found to be a compound substance.


Definition: To gain, as the object of desire or effort.

Example: to find leisure; to find means


Definition: To attain to; to arrive at; to acquire.

Example: Looks like he found a new vehicle for himself!


Definition: To point out.

Example: He kept finding faults with my work.


Definition: (ditransitive) To decide that, to discover that, to form the opinion that.

Example: I find your argument unsatisfactory.


Definition: To arrive at, as a conclusion; to determine as true; to establish.

Example: to find a verdict; to find a true bill (of indictment) against an accused person


Definition: To supply; to furnish.

Example: to find food for workmen


Definition: To provide for

Example: He finds his nephew in money.


Definition: To determine or judge.

Example: The jury finds for the defendant.


Definition: To discover game.

icon arrow

favor

Phonetic: "/ˈfeɪvə/"

Part Of Speech: noun


Definition: A kind or helpful deed; an instance of voluntarily assisting (someone).

Example: He did me a favor when he took the time to drive me home.


Definition: Goodwill; benevolent regard.

Example: She enjoyed the queen's favor.


Definition: A small gift; a party favor.

Example: A marriage favour is a bunch or knot of white ribbons or white flowers worn at a wedding.


Definition: Mildness or mitigation of punishment; lenity.


Definition: The object of regard; person or thing favoured.


Definition: Appearance; look; countenance; face.


Definition: Partiality; bias.


Definition: A letter, a written communication.


Definition: Anything worn publicly as a pledge of a woman's favor.


Definition: (in the plural) Lovelocks.

icon arrow

favor

Phonetic: "/ˈfeɪvə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To look upon fondly; to prefer.


Definition: To encourage, conduce to


Definition: To do a favor [noun sense 1] for; to show beneficence toward.

Example: Would you favor us with a poetry reading?


Definition: To treat with care.

Example: Favoring your sore leg will only injure the other one.


Definition: (including) To resemble, to look like (another person).

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!