cachones

Kullanım örnekleri

cachones
foamy waves
icon arrow

foamy

Phonetic: "/fəʊmi/"

Part Of Speech: noun


Definition: An inexpensive surfboard made of extruded polystyrene foam

Example: A young surfer learning on a foamie Surfing: Skills - Training - Techniques

icon arrow

foamy

Phonetic: "/fəʊmi/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Full of foam.

Example: 1715–1720:Tlepolemus, the sun of Hercules, / Led nine swift vessels through the foamy seas — Alexander Pope, The Iliad

icon arrow

waves

Phonetic: "/weɪvz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To relinquish (a right etc.); to give up claim to; to forego.

Example: If you waive the right to be silent, anything you say can be used against you in a court of law.


Definition: To put aside, avoid.


Definition: To outlaw (someone).


Definition: To abandon, give up (someone or something).

icon arrow

waves

Phonetic: "/weɪvz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To move from side to side; to sway.


Definition: To stray, wander.

icon arrow

waves

Phonetic: "/weɪvz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To move back and forth repeatedly and somewhat loosely.

Example: The flag waved in the gentle breeze.


Definition: To move one’s hand back and forth (generally above the shoulders) in greeting or departure.


Definition: (metonymic) To call attention to, or give a direction or command to, by a waving motion, as of the hand; to signify by waving; to beckon; to signal; to indicate.

Example: I waved goodbye from across the room.


Definition: To have an undulating or wavy form.


Definition: To raise into inequalities of surface; to give an undulating form or surface to.


Definition: To produce waves to the hair.


Definition: To swing and miss at a pitch.

Example: Jones waves at strike one.


Definition: To cause to move back and forth repeatedly.

Example: The starter waved the flag to begin the race.


Definition: (metonymic) To signal (someone or something) with a waving movement.


Definition: To fluctuate; to waver; to be in an unsettled state.


Definition: To move like a wave, or by floating; to waft.

icon arrow

waves

Phonetic: "/weɪvz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A moving disturbance in the level of a body of liquid; an undulation.

Example: The wave traveled from the center of the lake before breaking on the shore.


Definition: The ocean.


Definition: A moving disturbance in the energy level of a field.


Definition: A shape that alternatingly curves in opposite directions.

Example: Her hair had a nice wave to it.


Definition: Any of a number of species of moths in the geometrid subfamily Sterrhinae, which have wavy markings on the wings.


Definition: A loose back-and-forth movement, as of the hands.

Example: He dismissed her with a wave of the hand.


Definition: A sudden unusually large amount of something that is temporarily experienced.

Example: A wave of emotion overcame her when she thought about her son who was killed in battle.


Definition: (by extension) One of the successive swarms of enemies sent to attack the player in certain games.


Definition: (usually "the wave") A group activity in a crowd imitating a wave going through water, where people in successive parts of the crowd stand and stretch upward, then sit.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.