hombreras

Kullanım örnekleri

hombreras
shoulder tabs
icon arrow

shoulder

Phonetic: "/ˈʃəʊldə/"

Part Of Speech: noun


Definition: The part of an animal's body between the base of the neck and forearm socket.


Definition: Anything forming a shape resembling a human shoulder.


Definition: (topography) A shelf between two levels.


Definition: The flat portion of type that is below the bevelled portion that joins up with the face.


Definition: (of an object) The portion between the neck and the body.


Definition: That which supports or sustains; support.


Definition: The part of a key between the cuts and the bow.

icon arrow

shoulder

Phonetic: "/ˈʃəʊldə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To push (a person or thing) using one's shoulder.


Definition: To put (something) on one's shoulders.


Definition: To place (something) against one's shoulders.


Definition: To bear a burden, as a financial obligation.


Definition: To accept responsibility for.

Example: shoulder the blame


Definition: To form a shape resembling a shoulder.


Definition: To move by or as if by using one's shoulders.


Definition: To round and slightly raise the top edges of slate shingles so that they form a tighter fit at the lower edge and can be swung aside to expose the nail.


Definition: To slope downwards from the crest and whitewater portion of a wave.

icon arrow

tabs

Part Of Speech: noun


Definition: A small flap or strip of material attached to something, for holding, manipulation, identification, opening etc.


Definition: An ear.


Definition: (by extension) A navigational widget, resembling a physical tab, for switching between documents or sets of controls.


Definition: The page or form associated with such a navigational widget.

Example: How many tabs are open in your Web browser?


Definition: (British army) A fast march or run with full kit.

icon arrow

tabs

Part Of Speech: verb


Definition: To affix with tabs; to label.

icon arrow

tabs

Part Of Speech: noun


Definition: A restaurant bill.


Definition: Credit account, e.g., in a shop or bar; slate

Example: Put this round on my tab, will you, barman.


Definition: A space character that extends to the next aligned column, traditionally used for tabulation.

icon arrow

tabs

Part Of Speech: verb


Definition: To use the Tab key on a computer to advance the cursor or move the input focus, or on a typewriter to advance the carriage.

icon arrow

tabs

Part Of Speech: noun


Definition: A cigarette.

Example: Giv'is a tab man!

icon arrow

tabs

Part Of Speech: noun


Definition: A form of musical notation indicating fingering rather than the pitch of notes, commonly used for stringed instruments.

icon arrow

tabs

Part Of Speech: noun


Definition: (British slang) A student of Cambridge University.

icon arrow

tabs

Part Of Speech: noun


Definition: A tabloid newspaper.

icon arrow

tabs

Part Of Speech: noun


Definition: A tablet, especially one containing illicit drugs.

icon arrow

tabs

Part Of Speech: noun


Definition: A tableau curtain.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!