devamsızlıktan sınıfta kalmak

Kullanım örnekleri

devamsızlıktan sınıfta kalmak
fail due to absence
icon arrow

fail

Phonetic: "/feɪl/"

Part Of Speech: noun


Definition: Poor quality; substandard workmanship.

Example: The project was full of fail.


Definition: A failure (condition of being unsuccessful)


Definition: A failure (something incapable of success)


Definition: A failure, especially of a financial transaction (a termination of an action).


Definition: A failing grade in an academic examination.

icon arrow

fail

Phonetic: "/feɪl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To be unsuccessful.

Example: Throughout my life, I have always failed.


Definition: Not to achieve a particular stated goal. (Usage note: The direct object of this word is usually an infinitive.)

Example: The truck failed to start.


Definition: To neglect.

Example: The report fails to take into account all the mitigating factors.


Definition: Of a machine, etc.: to cease to operate correctly.

Example: After running five minutes, the engine failed.


Definition: To be wanting to, to be insufficient for, to disappoint, to desert.


Definition: To receive one or more non-passing grades in academic pursuits.

Example: I failed English last year.


Definition: To give a student a non-passing grade in an academic endeavour.

Example: The professor failed me because I did not complete any of the course assignments.


Definition: To miss attaining; to lose.


Definition: To be wanting; to fall short; to be or become deficient in any measure or degree up to total absence.

Example: The crops failed last year.


Definition: To be affected with want; to come short; to lack; to be deficient or unprovided; used with of.


Definition: To fall away; to become diminished; to decline; to decay; to sink.


Definition: To deteriorate in respect to vigour, activity, resources, etc.; to become weaker.

Example: A sick man fails.


Definition: To perish; to die; used of a person.


Definition: To err in judgment; to be mistaken.


Definition: To become unable to meet one's engagements; especially, to be unable to pay one's debts or discharge one's business obligation; to become bankrupt or insolvent.

icon arrow

fail

Phonetic: "/feɪl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: That is a failure.

icon arrow

due

Phonetic: "/dʒʉː/"

Part Of Speech: noun


Definition: Deserved acknowledgment.

Example: Give him his due — he is a good actor.


Definition: (in plural dues) A membership fee.


Definition: That which is owed; debt; that which belongs or may be claimed as a right; whatever custom, law, or morality requires to be done, duty.


Definition: Right; just title or claim.

icon arrow

due

Phonetic: "/dʒʉː/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Owed or owing.

Example: He can wait for the amount due him.


Definition: Appropriate.

Example: With all due respect, you're wrong about that.


Definition: Scheduled; expected.

Example: Rain is due this afternoon.


Definition: Having reached the expected, scheduled, or natural time.

Example: The baby is just about due.


Definition: Owing; ascribable, as to a cause.

Example: The dangerously low water table is due to rapidly growing pumping.


Definition: On a direct bearing, especially for the four points of the compass

Example: The town is 5 miles due North of the bridge.

icon arrow

due

Phonetic: "/dʒʉː/"

Part Of Speech: adverb


Definition: (used with compass directions) Directly; exactly.

Example: The river runs due north for about a mile.

icon arrow

to

Phonetic: "/tʉː/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Toward a closed, touching or engaging position.

Example: Please push the door to.


Definition: Into the wind.

icon arrow

to

Phonetic: "/tʉː/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Indicating destination: In the direction of, and arriving at.

Example: We are walking to the shop.


Definition: Used to indicate the target or recipient of an action.

Example: He devoted himself to education.


Definition: Used to indicate result of action.

Example: His face was beaten to a pulp.


Definition: Used to indicate a resulting feeling or emotion.

Example: To everyone's great relief, the tuneless carol singers finally ceased their warbling.


Definition: Used after an adjective to indicate its application.

Example: similar to ..., relevant to ..., pertinent to ..., I was nice to him, he was cruel to her, I am used to walking.


Definition: Denotes the end of a range.

Example: It takes 2 to 4 weeks to process typical applications.


Definition: As a.

Example: With God to friend (with God as a friend);   with The Devil to fiend (with the Devil as a foe);   lambs slaughtered to lake (lambs slaughtered as a sacrifice);   took her to wife (took her as a wife);   was sold to slave (was sold as a slave).


Definition: Used to indicate a ratio or comparison.

Example: I have ten dollars to your four.


Definition: Used to indicate that the preceding term is to be raised to the power of the following value; indicates exponentiation.

Example: Three squared or three to the second power is nine.


Definition: (time) Preceding.

Example: ten to ten = 9:50; We're going to leave at ten to (the hour).


Definition: Used to describe what something consists of or contains.

Example: Anyone could do this job; there's nothing to it.


Definition: At.

Example: Stay where you're to and I'll come find you, b'y.

icon arrow

absence

Phonetic: "/ˈæb.s(ə)n̩s/"

Part Of Speech: noun


Definition: A state of being away or withdrawn from a place or from companionship; the period of being away.

Example: Absence makes the heart grow fonder.


Definition: Failure to be present where one is expected, wanted, or needed; nonattendance; deficiency.


Definition: Lack; deficiency; nonexistence.

Example: He had an absence of enthusiasm.


Definition: Inattention to things present; abstraction (of mind).

Example: absence of mind


Definition: Temporary loss or disruption of consciousness, with sudden onset and recovery, and common in epilepsy.


Definition: Lack of contact between blades.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.