dört noktalı yarış emniyet kemeri

Kullanım örnekleri

dört noktalı yarış emniyet kemeri
four-point racing harness
icon arrow

racing

Phonetic: "/ˈɹeɪsɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To take part in a race (in the sense of a contest).

Example: The drivers were racing around the track.


Definition: To compete against in such a race.

Example: I raced him to the car, but he was there first, so he got to ride shotgun.


Definition: To move or drive at high speed; to hurry or speed.

Example: As soon as it was time to go home, he raced for the door.


Definition: Of a motor, to run rapidly when not engaged to a transmission.

icon arrow

racing

Phonetic: "/ˈɹeɪsɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To assign a race to; to perceive as having a (usually specified) race.

icon arrow

racing

Phonetic: "/ˈɹeɪsɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The sport of competing in races.

icon arrow

racing

Phonetic: "/ˈɹeɪsɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To demolish; to level to the ground.


Definition: To scrape as if with a razor.

icon arrow

harness

Phonetic: "/ˈhɑː(ɹ).nəs/"

Part Of Speech: noun


Definition: A restraint or support, especially one consisting of a loop or network of rope or straps.


Definition: A collection of wires or cables bundled and routed according to their function.


Definition: The complete dress, especially in a military sense, of a man or a horse; armour in general.


Definition: The part of a loom comprising the heddles, with their means of support and motion, by which the threads of the warp are alternately raised and depressed for the passage of the shuttle.


Definition: Equipment for any kind of labour.

icon arrow

harness

Phonetic: "/ˈhɑː(ɹ).nəs/"

Part Of Speech: verb


Definition: To place a harness on something; to tie up or restrain.

Example: They harnessed the horse to the post.


Definition: To capture, control or put to use.

Example: Imagine what might happen if it were possible to harness solar energy fully.


Definition: To equip with armour.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!