keçeli kalem

Kullanım örnekleri

keçeli kalem
marker
icon arrow

marker

Part Of Speech: noun


Definition: An object used to mark a location.


Definition: Someone or something that marks.


Definition: A real or virtual objective, something to be aimed for.


Definition: A felt-tipped pen.

Example: Susie used a marker to write her name on the wall.


Definition: Marks of ink left by this type of pen.

Example: Susie has gotten marker all over the walls, and it looks dreadful.


Definition: A signed note of a debt to be paid.


Definition: A nonmonetary debt owed to someone, especially in return for a favor.

Example: We may not be able to do this alone. Maybe it’s time to call in some of our markers.


Definition: A device that fires a paintball.


Definition: A defending player who stays close to an opponent in order to mark them.


Definition: A player employed by a private club and available to compete against members.


Definition: A gene or DNA sequence with a known location on a chromosome that can be used to identify individuals or species.


Definition: A recognition given by a competition authority that a company is the first to approach it to reveal the existence of a cartel, as a prelude to a formal application for leniency for the company.

icon arrow

marker

Part Of Speech: verb


Definition: To mark or write on (something) using a marker

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.