matapasiones

Kullanım örnekleri

matapasiones
granny panties
icon arrow

granny

Phonetic: "/ˈɡɹæni/"

Part Of Speech: noun


Definition: A grandmother.

Example: I'm going to be a granny.


Definition: An elderly woman.

Example: There are too many grannies around here getting in the way.


Definition: (knots) A granny knot.


Definition: (farming) An older ewe that may lure a lamb away from its mother.

icon arrow

granny

Phonetic: "/ˈɡɹæni/"

Part Of Speech: verb


Definition: To be a grandmother.


Definition: To act like a stereotypical grandmother; to fuss.

icon arrow

granny

Phonetic: "/ˈɡɹæni/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Typically or stereotypically old-fashioned, especially in clothing and accessories worn by or associated with elderly women.

Example: granny dress; granny glasses

icon arrow

panties

Part Of Speech: noun


Definition: Underpants for women and girls.

icon arrow

panties

Part Of Speech: noun


Definition: (in the plural) Short trousers for men, or more usually boys.


Definition: (usually in the plural, or in compounds) An article of clothing worn as underpants by women.

Example: pantyhose


Definition: A helmet cover.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.