yakalama emri

Kullanım örnekleri

yakalama emri
warrant of arrest
icon arrow

warrant

Part Of Speech: noun


Definition: Authorization or certification; a sanction, as given by a superior.


Definition: Something that provides assurance or confirmation; a guarantee or proof.

Example: a warrant of authenticity; a warrant for success


Definition: An order that serves as authorization; especially a voucher authorizing payment or receipt of money.


Definition: An option, usually issued together with another security and with a term at issue greater than a year, to buy other securities of the issuer.


Definition: A judicial writ authorizing an officer to make a search, seizure, or arrest, or to execute a judgment.

Example: an arrest warrant issued by the court


Definition: Short for warrant officer.


Definition: A document certifying that a motor vehicle meets certain standards of mechanical soundness and safety; a warrant of fitness.


Definition: A defender, a protector.


Definition: Underclay in a coal mine.

icon arrow

warrant

Part Of Speech: verb


Definition: To protect, keep safe (from danger).


Definition: To give (someone) an assurance or guarantee (of something); also, with a double object: to guarantee (someone something).


Definition: To guarantee (something) to be (of a specified quality, value, etc.).


Definition: To guarantee as being true; (colloquially) to believe strongly.

Example: That tree is going to fall, I’ll warrant.


Definition: To authorize; to give (someone) sanction or warrant (to do something).

Example: I am warranted to search these premises fully.


Definition: To justify; to give grounds for.

Example: Circumstances arose that warranted the use of lethal force.

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

arrest

Phonetic: "/əˈɹɛst/"

Part Of Speech: noun


Definition: A check, stop, an act or instance of arresting something.


Definition: The condition of being stopped, standstill.


Definition: The process of arresting a criminal, suspect etc.


Definition: A confinement, detention, as after an arrest.


Definition: A device to physically arrest motion.


Definition: The judicial detention of a ship to secure a financial claim against its operators.


Definition: Any seizure by power, physical or otherwise.


Definition: A scurfiness of the back part of the hind leg of a horse.

icon arrow

arrest

Phonetic: "/əˈɹɛst/"

Part Of Speech: verb


Definition: To stop the motion of (a person or animal).


Definition: To stay, remain.


Definition: To stop or slow (a process, course etc.).


Definition: To seize (someone) with the authority of the law; to take into legal custody.

Example: The police have arrested a suspect in the murder inquiry.


Definition: To catch the attention of.


Definition: To undergo cardiac arrest.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.